Avfallshåndtering

Av hensynet til miljøet tilsies det at det må legges til rette for at avfall fra tiltak etter plan- og bygningsloven i minst mulig grad forurenser eller virker skjemmende. Videre er det av ressursmessige hensyn ønskelig at avfallsmengdene som går til sluttbehandling reduseres. Sluttbehandling av avfall kan eksempelvis være deponering eller forbrenning uten energiutnyttelse.

Vi har en plan som sikrer riktig håndtering av avfall

Containerutleie

Trenger du containere til avfall eller gjenvinning, kan vi dekke de fleste behov.

Vi plasserer ut containere i størrelsene 5-25 kbm alt etter behov til både bedrifter og privatpersoner fortrinnsvis knyttet opp mot oppdrag, men også ved andre anledninger.

Enten du skal rydde opp i hage, loft eller garasje, eller du holder på med bygningsrivning eller annet arbeid som gir mye avfall, vil som oftest en container være den mest lønnsomme løsningen. Vi leverer og henter nemlig containeren der du måtte ønske. På den måten gjør vi det enkelt for deg å gjenvinne eller kvitte deg med avfall ved behov.

Transport

Vi har ...

Siden er ikke å anse som ferdig - FØLG MED!